top of page

Privacy Statement

Secret Heart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

ileana-skakun-dNjMqj4emkc-unsplash.jpg

Persoonsgegevens die wij verwerken


Secret Heart verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Geslacht

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt; bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Secret Heart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Het verzenden van onze e-nieuwsbrief en/of event flyer

 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Facebook/Instagram
Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt Secret Heart gebruik van Facebook en Instagram. Hierop is de Facebook Workplace Premium Privacy Policy van toepassing, en ook het Instagram Gegevensbeleid.

 

Bewaartermijn
Persoonsgegevens ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Persoonsgegevens in Excel worden alleen verwijderd op schriftelijk verzoek van de klant. Papieren inschrijfformulieren worden na 3 jaar vernietigd.


Delen van persoonsgegevens met derden
Secret Heart verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Secret Heart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar:  secret.heart.nl@gmail.com.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


08-08-2021
 

bottom of page